2018 жылға Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы.

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы акционерінің 2019 жылғы 31 мамырдағы № 4 шешіміне сәйкес 2018 жылға Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылданды.