Жарғылық капиталдың құрылымы

Орналастырылған бағалы қағаздардың саны

255 311 599

Шығарылған акциялардың номиналды құны

2 553 115 990 000,00

Бағалы қағаздар түрі

Жай акциялары

Жарияланған бағалы қағаздардың саны

256 151 840

Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың саны

840 241

Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың номиналды құны

8 402 410 000,00

Жалғыз акционер

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Жалғыз акционерге тиесілі бағалы қағаздардың үлесі

100%

Акциялармен берілетін құқықтар:

 

1) "Мемлекеттік мүлік туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" заңдарға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығы»;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дивидендтер алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығы.

Байланыстар

"Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
Кеңсе\қабылдау бөлмесі +7 (727) 277-20-25 (вн.7300)
info@kfu.kz
A25D6H8, Достық даңғылы 136, Алматы қ., Қазақстан Республикасы