Жарғылық капиталдың құрылымы

Орналастырылған бағалы қағаздардың саны

397 797 218

Шығарылған акциялардың номиналды құны

3 836 733 141 658,25

Бағалы қағаздар түрі

Жай акциялары

Жарияланған бағалы қағаздардың саны

445 797 218

Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың саны

48 000 000

Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың номиналды құны

480 000 000 000,00

Жалғыз акционер

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Жалғыз акционерге тиесілі бағалы қағаздардың үлесі

100%

Акциялармен берілетін құқықтар:

 

1) "Мемлекеттік мүлік туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" заңдарға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығы»;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дивидендтер алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығы.

Байланыстар

"Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
Кеңсе\қабылдау бөлмесі +7 (727) 277-20-25 (вн.7300)
info@kfu.kz
A25D6H8, Достық даңғылы 136, Алматы қ., Қазақстан Республикасы