Ерікті түрді қайта ұйымдастыру

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы (бұдан ары – Қор) Қордың жалғыз акционерінің 2019 жылғы 25 желтоқсандағы оған жалғыз акционердің шешімімен қарастырылғын шарттары мен тәртібінде «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамын біріктіру нысанында ерікті түрді қайта ұйымдастыру туралы шешімі қабылданғаны жайлы хабарлайды.