RU

Қоғамның жалғыз құрылтайшысы және акционері – «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі