RU

Жарғылық капиталдың құрылымы

Толық атауы«Қазақстан орнықтылық қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор)
Орналастырылған бағалы қағаздардың саны 493 697 218
Бағалы қағаздар түріЖай акциялары
Жарияланған бағалы қағаздардың саны 521 697 218
Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың саны 28 000 000
Жалғыз акционер«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі
Жалғыз акционерге тиесілі бағалы қағаздардың үлесі100%
Акциялармен берілетін құқықтар:1) «Мемлекеттік мүлік туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығы; 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дивидендтер алу құқығы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығы.