RU

«Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.


Сатып алулар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және оның еншілес ұйымдарының электрондық сатып алу порталында https://zakup.nationalbank.kz/kz жүзеге асырылады.