Қор туралы

«Қазақстан орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қор) 2017 жылғы 11 қыркүйекте әділет органдарында тіркелді.
Қордың жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылады.
Қор қызметінің негізгі мақсаты Екінші деңгейдегі банктерді қаржылық қолдау арқылы банк секторының қаржылық тұрақтылығына жәрдемдесу, сондай-ақ ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру болып табылады.

Міндеттер

  • Екінші деңгейдегі банктердің қаржылық тұрақтылығын арттыруға жәрдемдесу;
  • жеке және мемлекеттік капиталды тарту арқылы екінші деңгейдегі банктерді қолдау жүйесін дамыту;
  • Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) акционердің шешімдеріне сәйкес басқа да міндеттер.

ҚОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Бағдарламаларды әзірлеуге, іске асыруға және қаржыландыруға қатысу

(оның ішінде мемлекеттік) қолдау және ипотекалық тұрғын үй заемдарын (ипотекалық заемдарды) қайта қаржыландыру.

Инвесторларды іздеу және екінші деңгейдегі банктердің акцияларын сату

субординацияланған облигацияларды (реттелген борыш) айырбастау жолымен алынған, (реттелген борыш), жаңа инвесторға (инвесторларға)

Екінші деңгейдегі банктерді қаржылық қолдау

оның ішінде субординацияланған заемдар (реттелген облигацияларды сатып алу) арқылы, осы мақсатта екінші деңгейдегі банктермен және олардың акционерлерімен келісім жасасады

Бос қаражатты бағалы қағаздарға орналастыру

сондай-ақ Екінші деңгейдегі банктерде және Ұлттық банкте банктік шот және банк салымы шартының талаптарымен, оның ішінде Ұлттық банк бекіткен талаптармен

ЖАҢАЛЫҚТАР

БАҒДАРЛАМАЛАРҒА ҚАТЫСУ

Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасы

(Бағдарлама операторы)

Қазақстан Республикасының банк секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасы

(Бағдарлама операторы)

Экономиканың басым салаларына кредит беру үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз ету бағдарламасы

(Бағдарламаға қатысушы)

Байланыстар

"Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ
Кеңсе\қабылдау бөлмесі +7 (727)344-27-44 (вн.7400)
info@kfu.kz
A25D6H8, Достық даңғылы 136, Алматы қ., Қазақстан Республикасы